Tel. (+48 22) 522 77 80, e-mail: biuro@pplegal.pl

KRZYSZTOF PISAREK

Krzysztof Pisarek jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od złożenia egzaminu adwokackiego w roku 1996 wykonuje zawód adwokata, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W tym okresie współpracował z polskimi biurami międzynarodowych kancelarii prawnych Baker & McKenzie, White & Case oraz Dewey & LeBoeuf. Od marca 2009 rozpoczął praktykę w Grohman & Pisarek Spółka Adwokacka S.C. jako jej wspólnik, a obecnie jako współzałożyciel kancelarii Pisarek & Puzynowska.

W czasie swej dotychczasowej pracy zawodowej zyskał szerokie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, reprezentując klientów z sektora publicznego i prywatnego, zarówno w charakterze zbywających jak i nabywców, przy szeregu transakcji nabywania akcji, udziałów i składników majątku (w tym również przy transakcjach prywatyzacyjnych) w wielu różnych branżach, między innymi takich jak energetyka, bankowość komercyjna, przemysł budowlany, artykuły spożywcze, usługi hotelarskie, media i reklama oraz produkcja części samochodowych. Krzysztof Pisarek doradzał między innymi międzynarodowemu producentowi cementu w związku z przejęciami polskich cementowni, renomowanej międzynarodowej grupie skupiającej huty stali w związku z przejęciami innych podmiotów na polskim rynku oraz reprezentował jednego z wiodących polsko-amerykańskich producentów farmaceutycznych podczas negocjacji dotyczących nabycia innej międzynarodowej spółki farmaceutycznej. Doradzał także w pierwszej transakcji na rynku polskim polegającej na podziale przez wydzielenie spółki publicznej.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują szerokie spektrum problemów z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, w tym szeroko rozumianego prawa nieruchomościowego, prawa spółek, prawa pracy, prawa administracyjnego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie planowania i przeprowadzania transakcji łączenia i przejmowania spółek, a także ich poakwizycyjnej restrukturyzacji. Mec. Pisarek wielokrotnie zajmował się przygotowaniem struktury prawnej inwestycji typu "green field" i swoim doradztwem służył na każdym etapie prowadzenia takich inwestycji. Doradzał w zakresie optymalizacji kosztów takich transakcji z uwzględnieniem aspektów podatkowych i przy wykorzystywaniu mechanizmów ulg podatkowych w strefach ekonomicznych.

Wśród Klientów, którzy dotychczas korzystali z jego pomocy są zarówno krajowe przedsiębiorstwa oraz uznane międzynarodowe instytucje działające w Polsce jak i osoby prywatne.

Krzysztof Pisarek brał udział w kilkudziesięciu transakcjach z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym kilku największych na rynku w tej części Europy.

Krzysztof posługuje się biegle językiem angielskim.

Script logo