Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

NASZE DOŚWIADCZENIE

Zespół Kancelarii posiada bogate i praktyczne doświadczenie dotyczące obsługi prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa pracy. Nasze dotychczasowe doświadczenie obejmowało wsparcie w takich projektach, jak np.:

  • restrukturyzacja zatrudnienia dla naszego Klienta - międzynarodowej korporacji z branży farmaceutycznej,
  • negocjacje układów zbiorowych ze związkami zawodowymi dla grupy spółek z branży hutniczej,
  • optymalizacja struktury zatrudnienia i wynagradzania dla wiodącego producenta i dystrybutora napojów bezalkoholowych (FMCG),
  • wypracowanie zasad postępowania i regulacji wewnętrznych w zakresie procedur anty-mobbingowych , anty-dyskryminacyjnych czy whistleblowing dla naszego Klienta – międzynarodowej korporacji z branży finansowej,
  • przeprowadzenie projektów transferów pracowniczych oraz restrukturyzacji zatrudnienia dla grupy spółek z branży farmaceutycznej i spółek z branży gospodarowania odpadami.
Script logo