Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

ZMIANY W PRZEPISACH

PRAWO PRACY I UMOWY CYWILNOPRAWNE - NOWOŚCI OD 2017 R. »

W dniu 17 maja 2017 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Forum Kadry i Płace, na której Mecenas Sylwia Puzynowska jako prelegent zaprezentowała temat "Prawo pracy i umowy cywilnoprawne - nowości od 2017 r.".

ROZSZERZENIE LISTY WYJĄTKÓW, KIEDY DOPUSZCZALNA JEST PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA »

4 marca 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy (K.p.), uchwalona ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 208). Rozszerza ona zakres wyjątków, kiedy dozwolona jest praca w niedzielę i święta. Zmiana jest ważna przede wszystkim dla podmiotów świadczących usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych i w założeniu ma na celu podniesienie konkurencyjności polskiego rynku pracy.

ZMIANY W PRZEPISACH O PODRÓŻACH SŁUŻBOWYCH »

W dniu 1 marca 2013 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) zastąpi dwa, obowiązujące do tej pory, rozporządzenia osobno regulujące służbowe podróże krajowe i podróże zagraniczne. 

Script logo