Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Zmiany w prawie pracy od 2019 r. cz. 2 - ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Emilia Kalecka - aplikantka radcowska

 

Zmiany w prawie pracy od 2019 r. cz. 2 - ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

 

 

Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy część 2 artykułu „Zmiany w prawie pracy od 2019 r.”.

 

Dokładnie miesiąc temu Prezydent podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „PPK”). Pracownicze plany kapitałowe w niektórych przypadkach zaczną obowiązywać już od lipca 2019 r. dlatego tematykę tę powinni przyswoić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Poniżej najważniejsze kwestie.

 

 

 

 

Co to PPK?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników. Zachętą do rozpoczęcia oszczędzania ma być jednorazowa tzw. „wpłata powitalna” w wysokości 250 zł dla każdego uczestnika PPK, a także coroczne dopłaty, które będą finansowane z Funduszu Pracy.

 

Ważnym elementem omawianego nowego systemu oszczędnościowego będzie także ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych, prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju SA w systemie teleinformatycznym.

Co bardzo ważne PPK będą tworzone dla wszystkich osób zatrudnionych.

 

Kiedy PPK zacznie obowiązywać?

 

Zadecydowano, że PPK zostanie wprowadzone etapami. Co prawda, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r., ale pierwsze grupy pracowników będą mogły rozpocząć gromadzenie oszczędności od 1 lipca 2019 r.

 

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo:

o   od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;

o   od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;

o   od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;

o   od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych  w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Jakie kwoty?

 

Ustawa zakłada, że wpłata podstawowa do PPK wyniesie:

o   2 %. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i

o   1,5 %. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego.

 

Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%. Jest to propozycja przewidziana dla osób najmniej zarabiających, które mimo to będą zainteresowane oszczędzaniem z PPK.

Pracodawca będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5%. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie wpłacać przynajmniej 1,5%, ale nie więcej niż 4% (wpłata podstawowa i dodatkowa). Uczestnik PPK będzie miał również możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej do 2%, co daje łącznie maksymalnie 4%.

 

Podmiot zatrudniający za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 mln zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Rezygnacja i powrót do PPK

 

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale uczestnik PPK będzie miał w każdej chwili możliwość zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy.

 

Jest przewidziana jednak możliwość ponownego powrotu do programu – co cztery lata pracodawca będzie informował uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, o ponownej możliwości dokonywania wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację.

 

Kiedy uczestnik otrzyma zgromadzone oszczędności?

 

Środki zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Zdecydowano się na ustalenie tego samego wieku dla kobiet i mężczyzn.

Wówczas zostanie mu wypłacone jednorazowo 25% zebranych środków, a pozostałe 75% zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat).

Ponadto, przed osiągnięciem 60 roku życia będzie można wnioskować o wypłatę do 25%. środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka.

 

Pomimo, że obowiązek zakładania PPK wydaje się jeszcze odległy w czasie to sugerujemy pracodawcom, którzy zatrudniają ponad 250 osób, aby już rozpoczęli przygotowania. Biorąc pod uwagę złożoność całej procedury, 6 miesięcy - w przypadku tych największych pracodawców - to wcale nie jest dużo czasu. 

Do góry
Script logo