Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

STARSZE INFORMACJE

TRYBUNAŁ ORZEKŁA W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA WYMIARU COROCZNEGO, PŁATNEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO »

Prawo Unii „nie stoi na przeszkodzie istnieniu przepisów lub praktyk krajowych, takich jak program osłonowy uzgodniony między przedsiębiorstwem a jego radą pracowników, na których podstawie prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego pracownika, któremu zmniejszono wymiar czasu pracy, oblicza się zgodnie z zasadą pro rata temporis” – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

PRACOWNIKOWI NALEŻY SIĘ DODATKOWY DZIEŃ WOLNY, JEŻELI ŚWIĘTO PRZYPADA W DZIEŃ WOLNY OD PRACY »

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 130 § 21 Kodeksu Pracy jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji jako naruszający konstytucyjną zasadę równości, poprzez bezpodstawne zróżnicowanie liczby dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom. 

Script logo