Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

PPK

Pracodawco, 

Sylwia Puzynowska Kancelaria Prawa Pracy jako lider w zakresie prawa pracy i dziedzin pokrewnych oferuje kompleksową obsługę w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej „PPK”). 

Oferujemy między innymi:

  •  Wszechstronną pomoc przedsiębiorcom w prawidłowym wdrożeniu PPK;
  • Sporządzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji lub audyt w zakresie przygotowanych projektów – umowy, deklaracje, regulaminy;
  • Pomoc przy wyborze odpowiedniej instytucji finansowej i doradztwo w zakresie zawieranych umów;
  • Przeprowadzenie rozmów z związkami zawodowymi i pracownikami celem wypracowania optymalnego rozwiązania zarówno dla pracowników jak i pracodawców;
  • Bieżący monitoring prawidłowego wykonania wszystkich obowiązków pracodawcy;
  • Wsparcie w przygotowaniu ofert finansowych dla pracowników;
  • Skrupulatne przeprowadzenie szkoleń zarówno pracowników jak i pracodawców.

Niezależnie na jakim etapie przygotowań do wprowadzenia PPK Państwo się znajdują, dostosujemy indywidualnie ofertę do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Script logo