Tel.: (+48 22) 522 77 80
E-mail: biuro@puzynowska-kancelaria.com

Dłuższy okres na odwołanie od wypowiedzenia – zmiana od 2017 roku

Emilia Kalecka - Praktykant

 

 

Z  dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadzając tym samym istotne modyfikacje w kodeksie pracy. Jako najważniejszą zmianę uważa się wydłużenie terminu pracownikowi na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Do momentu wejścia w życie owej nowelizacji funkcjonowały dwa różne terminy. Jeden z nich wynosił 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę okres ten opiewał na 14 dni. Dzisiaj natomiast w art. 264 Kodeksu pracy możemy przeczytać:

 

 

„§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

 

§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

 

§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.”

 

Zatem ustawodawca oba te terminy (7 i 14 dni) wydłużył i ujednolicił. Po nowelizacji wynoszą  one 21 dni i liczone są odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę lub od zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

 

Gdy pracownik otrzymał wypowiedzenie w grudniu, może dotyczyć go już nowy termin  

 

 

Należy również zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. Odgrywają one bowiem istotną rolę przy obliczaniu biegu terminów do złożenia odwołania od wypowiedzenia. Na ich podstawie terminy, które rozpoczęły swój bieg jeszcze w 2016 roku i nie skończyły się do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku podlegają przepisom zmienionym ergo jeżeli danemu pracownikowi termin 14-dniowy nie skończył swojego biegu do dnia 1 stycznia 2015 roku, ulega on odpowiedniemu przedłużeniu do 21 dni.

 

Ustawodawca ową reformę usprawiedliwia tym, że wcześniejsze terminy były zbyt krótkie na poprawne sformułowanie pozwów oraz że często miały miejsce problemy z prawidłowym dobraniem terminu (co skutkowało oddaleniem powództwa).

Nazwa ustawy ‘w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców’ jest w tym przypadku wątpliwa, gdyż wydłużenie terminu pracownikom na zastanowienie i ewentualne wniesienie odwołania od wypowiedzenia do sądu, nie można z punktu widzenia pracodawców nazwać dobrą zmianą.

 

 

Do góry
Script logo